Het ADL-certificaat – En als je het helaas niet haalt? Inleiding: Voor niet gediplomeerden of starters in de thuiszorg. U kunt goed onderlegd aan de slag, ook bij een complexere .

We noemen dit Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat. ADL basisvaardigheden leer je alle vaardigheden die nodig zijn om.

Als je van de vragen goed hebt kun je aan het eind een certificaat uitprinten.

Voor deze module kun je (nog) geen accreditatiepunt halen. Deze module is vooral bestemd voor ADL assistenten die werkzaam zijn bij Fokus, . Groepsbegeleider met ADL werkzaamheden . Wij gaan ervan uit dat iedereen het ADL-certificaat kan halen, mits je tijdig start en je serieus aan de opleiding deelneemt. Als je een toets of opdracht niet haalt, . Aanvullende cursussen met certificaat.

Een voorbeeld van extra certificaten kan zijn. Er bestaat niet zoiets als een deelcertificaat zwachtelen en bls prikken.

Adl certificaat halen