Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie met minstens 15kg ammoniak zijn onder andere ijsbanen en bedrijven waar goederen . Het Bevi is van toepassing op ammoniakkoelinstallaties met een inhoud van meer dan 15kg ammoniak. Dit omdat het onwenselijk is dat voor inrichtingen met een grotere inhoud van de ammoniakkoelinstallatie kleinere afstanden zouden gelden dan de maximale . Bij koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Ammoniakkoelinstallaties komen voor in bedrijven van de voedingsmiddelenindustrie. Ervaringen met ammoniakkoelinstallaties.

De toepassing van ammoniak is op dit moment niet meer het alleenrecht van de grote installateurs. Harthoorn Coldstore in Barneveld vernieuwde de koel- en vriesinstallatie voor extra invriescapaciteit en de uitfasering van het koudemiddel . Installaties moeten aan veiligheidseisen voldoen. Er dient een gasdetectie- systeem in de machinekamer aangebracht te zijn,. Risicoanalyse van de ammoniakkoelinstallatie van de ijsbaan de Meent in.

PGS EN BEVI BIJ AMMONIAKKOELINSTALLATIES 2013. TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie. Risicoanalyse van de ammoniakkoelinstallatie van de ijsbaan de Meent in Alkmaar.

Besluit externe veiligheid inrichtingen ammoniak koelinstallatie datuNovember 2012 . Zo zijn ammoniakkoelinstallaties met hoeveelheden ammoniak vanaf kg. Het toepassen van een ammoniakkoelinstallatie(s) brengt verschillende veiligheidsaspecten voor personeel en omgeving met zich mee.

Ammoniakkoelinstallatie