Eindpunt van de assemblagelijn bij For 1913. Lopende band in een autofabriek van Hyundai te Ulsan. Een assemblage is een geheel dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen.

Het woor dat afgeleid is van het Franse assembler, dat ‘verzamelen’ of . Een assemblagelijn van Total Productivity is een optimale combinatie van output, flexibiliteit en kostenreductie. Henry Ford ontwierp zijn eerste lopende assemblageband in 19en ontketende een revolutie met de productieprocessen van zijn T-Ford. NL: assemblagelijn (in fabriek) EN: assembly line.

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Deze week de nieuwe assemblage lijn in gebruik genomen. Hierdoor kunnen we nog sneller en efficiënter onze machines assembleren.

Vertalingen in context van assemblagelijn in Nederlands-Frans van Reverso Context: Ik ben opgegroeid in Detroit, mijn vader werkte aan een assemblagelijn. Auto’s in elkaar zetten een pure mannenbezigheid? Hoewel de mannen in de autofabrieken in de meerderheid zijn, lopen er . Het door de EU gefinancierde project PicknPack beoogt het flexibel verpakken en .

Assemblagelijn