Autoklav är en form av tryckkokare där kemikalier, plast, textilier, glas och metallvaror kan steriliseras. Autoklaver används bland annat i biologiska laboratorier . Autoklaver för sterilisering av sjukhusinstrument.

Att sterilisera med vattenånga under övertryck är den vanligaste steriliseringsprocessen​ i sjukvården och är . Bakterierna dör av att dess proteiner . En autoklav är en anordning som används i biomedicinska och farmaceutiska applikationer för att sterilisera instrument och tillbehör med hjälp av fuktig värme. Vår nya Lisa ångautoklav är en modern autoklav med ett integrerat avancerat men lätthanterligt spårbarhetssystem med användarregistrering och många .

SHP tillverkar autoklaver som är speciellt utvecklade för sterilisering av produkter inom alla typer av laboratorier såväl på forskningslab som inom produktion. Vi har autoklaver i olika varianter och från flera olika leverantörer. De finns i olika storlekar och är anpassade för olika miljöer.

Funktionskontroll och skötsel av autoklav. Validering av autoklavprogram sker i enlighet med gällande normer. Dessutom ska utrustningen besiktigas av . Detta helautomatiska system ökar produktiviteten för multipla autoklaver med barriärfunktion i Getinge HS66- och HS69-serierna.

Vårt breda sortiment av ångautoklaver gör det möjligt att hitta en autoklav som går enkelt att anpassa efter dina behov av ett optimerat arbetsflöde för rengöring . Autoklav – Röntgen Arkivering och granskning Datorer Tillbehör Övervakningsutrustningar Ultraljudsutrustning Autoklaver Tillbehör OP . Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst 08-5505. Autoklaver är anordningar som tål höga tryck och temperaturer. De använder mättad ånga koncentrerade under högt tryck för att effektivt . Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan autoklaven installeras och tas i bruk. Därmed und‐ viks olyckor och skador på . Helautomatiska autoklaver från Tuttnauer, världens största tillverkare av autoklaver.

Autoklaverna med kammarvolym mellan 19-liter är konstruerade med a. B-klass autoklaver för medicinsk sterilisering mellan och liters kammarvolym. Större bänkmodeller upp till 1liters med .

Autoklav