In gebieden met dikke sedimentpakketten is deze relatief laag, maar op plaatsen met oudere gesteentepakketten op geringe diepte komen relatief hoge . Daardoor varieert ook de bodemtemperatuur aan het oppervlak. In dit model wordt het verloop van de temperatuur op een zekere diepte beschre ven.

De bodemtemperatuur of grondtemperatuur is een bodemkundige term. De bodemtemperatuur is de actuele temperatuur die wordt bepaald op een zekere diepte beneden het aardoppervlak. Het KNMI stelt vijf dieptes, namelijk 1 2 . Op meter diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen en 17°C. Op à m diepte is die invloed bijna verdwenen en heeft de bodem een temperatuur . Hierdoor ontstaat tot een zekere diepte een temperatuurprofiel, dat door metingen zichtbaar wordt gemaakt.

De bodemtemperatuur volgt in hoge mate de . Op meter diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen de en 17°C. Op à 7m diepte is die invloed bijna verdwenen en heeft de bodem over een heel . Gemiddelde bodemtemperatuur op cm diepte gedurende mei en juni 20voor gesimuleerd standweiden en omweiden. De temperatuur op aarde neemt toe met de diepte, zullen deze mannen kunnen beamen. Wereldwijd komt er gemiddeld tot 30ºC per .

Bodemtemperatuur diepte