Laat uw afval afvoeren door Van Gansewinkel. Wij sorteren bouw- en sloopafval zorgvuldig en hergebruiken het waar mogelijk duurzaam. Onder bouwafval wordt ook wel verstaan ongesorteerd bouw- en sloopafval, grofvuil of gemengd afval dat vrijkomt bij sloopklus, verbouwing of een grote .

Wat mag er in een container voor gemengd bouw afval? Wanneer u een container huurt voor gemengd bouw- en sloopafval, mag u de volgende afvalsoorten . Als inwoner van de gemeente Groningen kunt u het wegbrengen naar een afvalbrengstation. De Vocht verwerkt uw bouwafval en sloopafval.

De afvalstukken groter dan meter verwijderen we per afvalsoort met een sorteergrijper in de voorsortering; De . Bij het klussen komt vaak allerlei materiaal vrij. Dit bouw- en sloopafval is geen huishoudelijk afval en hierdoor is de gemeente niet verplicht om het in te . Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Bouw- en Sloopafval bestaat meestal uit . De fractie bouw- en sloopafval mag enkel inerte en niet-inerte afvalstoffen van afbraakwerken bevatten.

Bouw en sloop afval