In het eerste geval bedraagt de aardwarmte op duizend meter diepte minder dan 1°C. Bij hogere temperaturen spreken we van hoge enthalpie. AardwarmteCachadLiknandeÖversätt den här sidanAardwarmte of geothermie is afkomstig uit de Griekse woorden geo (aarde) en thermos.

Bij winning op grotere diepte of bij hogere temperatuur wordt eerder . Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is: een onuitputtelijke energiebron, duurzaam, milieuvriendelijk,.

Bodemtemperaturen in Nederland (bron: TNO): vanaf meter diepte is de bodem . Onze geologen brengen vandaag het potentieel voor geothermie, op grote diepte en aan het oppervlak, voor ons land in kaart. Een warmtepomp met aardwarmte is een goede combinatie om nog meer. De aarde heeft op een diepte van 1meter het hele jaar een temperatuur van tot . Nederland is een topland om aardwarmte te winnen, zegt Guus Willemsen. De temperatuur op aarde neemt toe met de diepte, zullen deze . Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de grond.

Aardwarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen.

Diepte aardwarmte