Elektrische geleiding is het transport van elektrische lading, in het algemeen gedragen door ladingen. In metalen zijn deze ladingen de elektronen, . Een geleider in de elektriciteitsleer is een materiaal of voorwerp dat elektrische.

De meeste metalen hebben een positieve temperatuurcoëfficiënt, hetgeen wil . Dit gaat ten dele gelijk op met de elektrische geleiding. Metalen hebben bijvoorbeeld zowel thermisch als elektrisch een hoge geleiding. Bij metalen zijn de aanwezige vrije elektronen verantwoordelijk voor het geleiden van de stroom.

Metalen geleiden zowel in vaste vorm als in vloeibare vorm . Men kan ze aan een oppervlak van een metaal ‘invoeren’ of ‘aftappen’ waardoor een elektrische stroom door het metaal kan worden gestuurd. De geleidbaarheid van metalen is hierdoor vele malen groter dan die. Waar ge bij warmte in elektrische leidingen ook rekening mee moet . Dat komt omdat de elektronen zich door een metalen voorwerp kunnen verplaatsen.

Stroomgeleiding bij metalen Een opvallende eigenschap van metalen is dat ze elektrische stroom. Een goede geleider vertoont weinig weerstand tegen de. Metalen met een zeer kleine soortelijke weerstand tegen elektrische stroom zijn . Wat beïnvloedt elektrische geleiding in.

Metalen geleiden de elektrische stroom. Een metaal is opgebouwd uit een soort rooster van positieve ionen, die door de geleidingselektronen bijeen . In metalen zijn deze ladingen de elektronen,. Die hebben vrije electronen; deze ladingdragers zorgen voor het transport van elektrische lading, ofwel stroom. Koper is een erg goede elektrische geleider.

Van alle metalen geleidt alleen het nog schaarsere zilver, stroom nog beter. Dit wijst op een duidelijk verband tussen elektrische geleiding en warmtegeleiding. Metalen die goed warmte geleiden, zoals zilver, geleiden ook goed .

Elektrische geleiding metalen