Een warmtepomp verplaatst warmte van een plek met een lage temperatuur naar een plek met een. Veel mensen vragen zich af hoe een warmtepomp werkt. De precieze werking verschilt per type.

Hier lees je een zo eenvoudig mogelijke . Met een warmtepomp kan een woning verwarmd worden en kan warm water voor onder andere de badkamer gemaakt worden. Informatie over de werking van een warmtepomp. De werking van een warmtepomp is eenvoudig: er wordt warmte-energie uit.

Hier geeft de damp zijn warmte af aan de verwarmingsinstallatie van de woning. Er is sprake van een warmtepompinstallatie als er warmte getransporteerd wordt van buiten (de bron) naar binnen. Een warmtepompinstallatie bestaat uit een vloeistofcircuit een pomp, een expansieventiel en twee warmtewisselaars.

Een warmtepomp verplaatst warmte van een plek met een lage temperatuur. Dit filmpje geeft uitleg over hoe verwarming via een warmtepomp precies werkt. Een warmtepompinstallatie neemt doorgaans meer ruimte in beslag dan een . Zodat u en de installateur straks van een perfecte installatie kunnen genieten. In de video hieronder ziet u hoe een warmtepomp werkt.

Een absorptiewarmtepomp is een warmtepomp die werkt zonder.

Hoe werkt een warmtepomp installatie