De werking kan uitgelegd worden aan de hand van volgende afbeelding: 1: De verstelbare slagplaat 2: één van de plunjers 3: De cilinder . Een hydropomp, een hydromotor en uit regelkleppen. De hydropomp kan door een elektromotor of een verbrandingsmotor worden aangedreven.

Een elektro- of verbrandingsmotor drijft een hydropomp aan. Door de aanzuigende werking komt de kleine kogel los en wordt de grote kogel vastgezogen. De werking van een hydraulisch circuit wordt hieronder uitgelegd. Een hydraulisch systeem bestaat uit leidingen door . Daarvoor is een mechanisme nodig dat juist dat ‘bijna vol punt’ meldt. In feite wordt het drukverschil over het filterele-.

Werking: Om de snelheid waarmee de cilinder wordt uitgestuurd te kunnen regelen. Een hydropomp levert een volumestroom qv van 5. Omschrijf in het kort de werking van het systeem uit schema figuur 6. Voor de werking van de cilinder of motor zijn belangrijk: de hoeveelheid olie en de. De hydropomp (9) zal dan gaan draaien, waardoor er olie uit het reservoir . Hopelijk zal de lezer na het lezen van dit verslag meer weten over de werking van de hydraulische pompen.

Hydropomp werking