De trap nemen als er een lift aanwezig is, zal niet vaak gebeuren wanneer er heel wat verdiepingen getrotseerd moeten worden. Daarom laten Nederlandse gebouweigenaren en -beheerders hun liften elke anderhalf jaar keuren door het Liftinstituut, de nationaal erkende autoriteit op het . In het Warenwetbesluit liften is bepaald dat liften in Nederland moeten worden gekeurd.

In de jaren ‘heeft de Europese Gemeenschap de Richtlijn Liften . Daarin staat vastgelegd dat liften keuringen moeten ondergaan om de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Vinçotte is erkend om de preventieve inspecties van uw liften uit te voeren. De beheerder laat de modernisatiewerken keuren door de EDTC die de .

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift veilig is. Al deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een de Belgische overheid erkende EDTC . Europese Gemeenschap voor de eindcontrole van liften nr. Op de eigenaar of beheerder van het gebouw waar de lift zich bevindt, rust de wettelijke verplichting om tijdig de volgende keuringen aan te vragen:.

Reglementering over veiligheid en modernisatie van bestaande liften. De Inspectie is van oordeel dat grootschalige contractering in de praktijk geen risico’s met zich mee brengt voor de onafhankelijkheid bij de keuring van liften. Onder de term “beveiliging van liften” moet zowel de veiligheid van de gebruiker.

EDTC) de lift in zijn geheel op basis van dat KB keuren. Met het Aboma Keurmerk voor liften hoeft niemand zich zorgen te maken over onveiligheid in de lift. Aboma verricht namelijk onafhankelijk keuringen en . Er worden grofweg twee soorten liftkeuringen onderscheiden, namelijk een ‘ingebruiknamekeuring’ en een ‘periodieke keuring’. Personenliften zijn onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties.

Onderhoudscheck en keuring van uw lift in 1. Het Liftinstituut biedt nu naast liftkeuringen ook een onderhoudscheck, als onderdeel van haar . De verplichte maatregelen in verband met de veiligheid van liften worden regelmatig aangepast. Dit gaat zowel over nieuwe als bestaande liften, . We keuren uw liften niet alleen deskundig en onafhankelijk, we zorgen ook voor assistentie en doen – als u dat wilt – bovenop de keuring nog . De Liftenrichtlijn is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en.

Keuring liften