Liftkeuring regelgeving is opgenomen in de wet. Daarin staat vastgelegd dat liften keuringen moeten ondergaan om de veiligheid en betrouwbaarheid te . VETURO is een onafhankelijke keuringsorganisatie die zich volledig richt op periodieke liftkeuringen.

In het Warenwetbesluit liften is bepaald dat liften in Nederland moeten worden gekeurd. VETURO is in staat complexe veiligheidsregelgeving te vertalen naar werkbare en eenvoudige oplossingen. Voor het vervoer van personen en goederen in gebouwen zijn liften onmisbaar. Hoewel passagiers en gebruikers vooral het gebruiksgemak ervaren, is de . Liftkeuringen door SGS – door de overheid erkende keuringen.

Heeft uw lift een geldige goedkeuringssticker en een certificaat . Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B. Chex is een erkende keuringsinstelling voor liftkeuringen. Chex heeft deze toestemming onder strenge voorwaarden ontvangen van het Ministerie van SZW. Regelgeving liftkeuring schrijft voor dat een liftinstallatie onafhankelijk gekeurd moet worden.

Bij liften staat veiligheid voorop, dat beseffen we als geen ander. Elke personenlift wordt eens per maanden geïnspecteerd op alle wettelijke veiligheidseisen . Resultaten van een vervolgonderzoek naar de onafhankelijkheid van keurende instellingen bij periodieke liftkeuringen in relatie tot grote . Veiligheid tijdens het gebruik van de lift maar zeker ook tijdens het uitvoeren van onderhoud door een van onze monteurs staat bij Liftservice24 . De impact van grootschalige contracten op de onafhankelijkheid van instellingen die. Aboma voert de volgende liftkeuringen en -controles uit: Eenheidskeuring; Eindcontrole; Ingebruiknamekeuring; Nieuwbouwtoets; Periodieke keuring . In andere landen verrichtte SGS al liftkeuringen,” zo laat Theo van den Engh weten.

Iedere lifteigenaar is verplicht om periodiek een liftkeuring te laten uitvoeren in Nederlan maar ook in België. Als onderhoudsspecialist in liften kunnen wij . Onafhankelijkheid bij periodieke liftkeuringen . Er worden grofweg twee soorten liftkeuringen onderscheiden, namelijk een ‘ingebruiknamekeuring’ en een ‘periodieke keuring’.

Liftkeuringen