De vraag of mensen zich in een vertrek behaaglijk voelen of niet hangt, behalve van de persoon, van een groot aantal andere . De relatieve luchtvochtighei in procenten, geeft aan hoeveel waterdamp zich in. Gasmengsels zoals lucht kunnen bij temperaturen onder het kookpunt van .

De relatieve vochtigheid is afhankelijk van de temperatuur (en van de luchtdruk maar die speelt in het normale leven nauwelijks een rol). AirSain, alles voor een aangename vochtigheidsgraad en temperatuur in het binnenklimaat! Ook te lage luchtvochtigheid kan een effect hebben op de gezondheid. Wat is een goede vochtigheid en temperatuur in huis? De wetenschapper Mollier (spreek uit: Moljee) heeft het verband tussen luchtvochtigheid en temperatuur onderzocht.

Hij heeft dit weergegeven in een diagram . Lucht bevat altijd een hoeveelheid waterdamp en dat ervaren wij als luchtvochtigheid. Bij een welbepaalde temperatuur kan er een bepaalde hoeveelheid . De relatieve luchtvochtigheid is vooral een indicatie hoeveel water er nog in de lucht van deze temperatuur opgenomen kan worden. De tado° apparaten meten de temperatuur en luchtvochtigheid één keer per minuut en gebruiken deze waarden om je verwarmingssysteem te. Dit wordt veroorzaakt door de werkelijke temperatuur en de luchtvochtigheid. De hitte-index berekent de schijnbare temperatuur, de . Zo betekent een relatieve vochtigheid van bij een . Temperatuur wiet kweken en luchtvochtigheid.

Voor kleine cannabis plantjes, zeg maar de eerste drie weken is een temperatuur tussen de 20 . Deze 0-10V sensor meet de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en hoeveelheid kooldioxide (CO2) binnenshuis (woning of kantoor). RH-Temperatuur en Luchtvochtigheid Humidity Data Logger De Pico RH-meet and slaat luchtvochtigheid en temperatuur op in een PC. Maar wanneer is de lucht in huis gezond? Temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van stofdeeltjes spelen hierbij een belangrijke rol.

Productie processen vereisen vaak de mogelijkheid om temperatuur en vochtigheid onafhankelijk te kunnen regelen. Munters luchtbehandeling systemen zijn . De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid. Bij dalende temperatuur neemt het vermogen van de lucht waterdamp te . Een aangenaam binnenklimaat is een combinatie van relatieve Luchtvochtigheid en temperatuur.

Luchtvochtigheid en temperatuur