M a n t e l a r e a n c y l i n d e r = π r h. För en rak, cirkulär cylinder gäller ovanstående samband. V r ä t b l o c k = b a s e n ⋅ b r e d d e n ⋅ h ö j d e n = b a s a r e a n ⋅ h.

En cylinder är på samma sätt som ett rätblock en tredimensionell kropp, men för . I det här avsnittet ska vi lära oss om de geometriska figurer som vi kallar cylindrar. Det finns många cylinderformade föremål i vardagen, till exempel har ofta . Här kan du räkna ut volymen av cylindrar och cylinderformade föremål, som tex burkar eller rör.

Du kan ange vilket mått du vill och få svar i vilket mått du vill. I en cylinder med lättrörlig (friktionsfri) men tätslutande kolv finns. Utvidgat system, Tk = Tp˚a systemgränser → Sgen,tot.

Instruktionsboken säger att d ska va en märkning (a,b,c lr d) bak på cyllen, men hittar inget alls. Däremot är det en märkning vid cylinderfolten: . ASSA Mcylinderversioner är utvecklade för installation i.

M en c cilinders