Indien alle drie de velden ingevuld zijn, dan krijgt de natte bol temperatuur voorrang op de relatieve . Calculator voor de natte bol temperatuur. Om de luchtvochtigheid te berekenen worden er twee thermometers in een . De natteboltemperatuur is de laagste temperatuur die lucht krijgt door er zoveel. Voor het berekenen van de relatieve en absolute luchtvochtigheid kan je . De natteboltemperatuur (Engels: Wet Bulb Temperature; niet te verwarren met de veel gebruikte Wet Bulb Globe Temperature of WBGT) de laagste temperatuur . Huiswerk en Practica: Kan iemand mij uitleggen hoe ik moet werken .

Dampspanning berekenen uit natte bol en droge bol. CachadLiknandeÖversätt den här sidanDe berekening geschiedt met de volgende formule: U cb Ta Td. De natte bol temperatuur Tb (°C) wordt berekend uit de relatieve vochtigheid U ( ), de. Droge bol temperatuur; Natte bol temperatuur; Dauwpunt.

In onderstaand Mollierdiagram zijn de drie verschillende temperaturen weergegeven voor lucht met . We willen de waarde van de natte bol temperatuur bepalen. We hebben vastgesteld dat wanneer we de maandtemperatuur berekenen met alle 5min . In feite is het de natteboltemperatuur (Engels: Wet bulb temperature) die hiervoor verantwoordelijk is. In de praktijk liggen de twee vaak wel dicht bij elkaar.

Natte bol temperatuur berekenen