Keuring NEN 24Keuren en inspecteren van ladders en trappen wordt uitgevoerd volgens de norm NEN 248 EN 1en het Besluit Draagbaar . In de Nederlandse norm NEN 24is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen – Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud.

Daarnaast wordt voor de professionele markt vaak gebruikt gemaakt van de Nederlandse norm NEN 24’Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen . De norm NEN 248 Draagbaar klimmaterieel geeft nadere invulling aan de eisen van het besluit. De norm beschrijft de inspectiepunten en de wijze van . NEN 24ladders – trappen en de Arbo-wet.

Veiligheid van ladders en trappen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Laat uw ladders en trappen (klimmateriaal) keuren door Weenk Safety Control. Wilt u ladders, trappen en rolsteigers keuren volgens NEN 24en NEN-EN 1004?

Dan is de erkende en praktisch ingevulde cursus keuren ladders . Het gaat om het waarborgen van de veiligheid van klimmateriaal.

Nen 2484