Deze norm is bedoeld te worden toegepast op het ontwerp en de fabricage van de rolsteigers, gemaakt van geprefabriceerde elementen, met een hoogte van 2 . Laat uw rolsteigers regelmatig keuren en certificeren volgens de NEN normen. NEN 27gaat uit van een hoogte van maximaal meter bij binnengebruik en een maximale hoogte van meter bij buitengebruik.

Veilig werken met gekeurde rolsteigers voorkomt nare ongevallen, persoonlijk leed en dure gevolgschade. De NEN 27stelt eisen aan het gebruik van rolsteigers en de NEN 27aan gevelsteigers. Door goed en regelmatig onderhoud wordt de levensduur van uw . Door met name intensief gebruik hebben rolsteigers een hoog ongevalsrisico.

Wij keuren en certificeren uw steigers volgens de NEN norm. Ook NEN 24(ladders en trappen) en NEN 27(rolsteigers) keuringen kan Prins-van der meer voor u uitvoeren. Keuren trappen en ladders en rolsteigers conform NEN 24en 2718. RBC heeft gecertificeerde en vakbekwame deskundigen in huis om al uw ladders, . Deze norm is bedoeld te worden toegepast 2_Workman – Half_201203261139_1_9_VC op het ontwerp en de fabricage van de . Besluit Draagbaar Klimmateriaal van de Warenwet NEN-24en NEN-2718. Wij keuren en certificeren al uw ladders, trappen en rolsteigers volgens deze . De NEN 27is van toepassing op rolsteigers.

Eist een jaarlijkse controle van ladders en trappen.

Draagbare klimmateriaal moet geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Het spreekt voor zich dat u en uw medewerkers valgevaar lopen als de rolsteiger niet in orde is. Ook is de juiste keuze van het juiste . De norm NEN EN 10beschrijft de visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen).

De norm vervangt de bekende NEN 27en is geldig voor rolsteigers vanaf . Onze producten voldoen uiteraard aan de strengste ARBO-eisen zoals NEN 2718(HD1004), NEN 277 NEN 28en P 151. Uitgangspunten bij de inspectie zijn de Nederlandse Warenwet en NEN. Voor de inspectie van aluminium rolsteigers gelden de normen HD 100 NEN 2718 . Rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN 2718). Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA- en .

Nen 2718