Voertuigemissie is uitstoot van schadelijke luchtvervuiling door voertuigen. HC (hydrocarbons – koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides: NO en NO2), fijn stof . AdBlue ervoor zorgt, dat de NOx uitstoot nagenoeg .

Bij de verbranding in een plofmotor komt ook NO en NO₂ (samen NOx genaamd) vrij. Dat is een vervelend stofje wat smog veroorzaakt, . Waarom en hoe houden we rekening met de NOx-uitstoot van dieselwagens in reëel verkeer? De ecoscore maakt gebruik van de emissies opgemeten tijdens .

En het zal je verbazen welke zeven auto’s dit zijn. TNO constateert al enige jaren grote en groeiende verschillen bij dieselvoertuigen tussen de NOx-uitstoot bij typekeuring en bij testen onder . In Dieselgate draait alles om de NOx-uitstoot. Hoog tijd om het hoe en waarom van deze stikstofoxiden eens tegen . Verlaag je de CO2-uitstoot, dan gaat de NOx-uitstoot omhoog.

Minder COvraagt namelijk om een hogere motortemperatuur, terwijl minder NOx een lagere . Verbranding geeft uitstoot van verschillende stoffen – broeikasgassen en. Op onderstaande grafiek zijn uitstoot van COen NOx voor Euroautotypes uitgezet . De Europese Commissie heeft wetgevingsvoorstellen ingediend om ervoor te zorgen dat autofabrikanten zich strikt houden aan alle veiligheids-, milieu- en .

De afgelopen dagen na het dieselschandaal van Volkswagen, ook wel “Dieselgate” genoem is er plotseling veel te doen over de uitstoot van NOx en CO2. Nee, moderne euro dieselwagens met roetfilter hebben een NOX uitstoot die meer dan maal hoger ligt dan die van gelijkaardige benzine wagens. NOX ontstaat bij verbrandingsprocessen (voor verwarming, elektriciteitsproductie, voor verkeer,…) en is een van de drie grote veroorzakers van zure regen.

Terwijl de NOx uitstoot van een benzineauto de laatste twintig jaar is gekelderd in lijn met de aanscherping van de emissienormen, pasten . Dieselauto’s waren altijd vervuilen maar leken steeds schoner te worden. Toch blijkt zelfs voor moderne dieselauto’s de NOx-uitstoot veel . NO en NO(de som van beide aangeduid als NOx) zijn verbindingen van stikstof en. Voor sommige bronnen (oa diesels) is de uitstoot van NOaanzienlijk.

Dat is keer meer dan de toeglaten limiet van Euro en zes keer meer . Het belang van de katalysator voor het verlagen van de NOx-uitstoot in het Brussels Gewest moet enigszins worden gerelativeer aangezien . Opel geeft zijn dieselmodellen sinds november vorig jaar stiekem software-updates mee om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) omlaag te . Netherlands Maritime Technology voert nationaal en internationaal overleg met overheden over het instellen van een Noordzee NOx Emission Control Area.

Nox uitstoot