In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. In Nederland liggen nog een groot aantal ondergrondse opslagtanks in de gron zowel bij particulieren als bedrijven. De meeste van deze tanks () hebben .

Pas sinds maart 19zijn er wettelijke regels voor het saneren van tanks. Daarin is bepaald dat een ondergrondse tank binnen weken na het beeindigen . Verwijderen is niet verplicht, maar als de tank toch verwijderd wordt, laat u die het best ook. Ondergrondse tank voor minder dan 50kg stookolie (60liter).

Wubben Tank-sanering helpt u graag verder! Bovengrondse tanks en ondergrondse tanks. Een niet gesaneerde tank moet daarom worden verwijderd door een KIWA-erkend saneringsbedrijf.

Dat geldt ook voor onjuist gesaneerde tanks. KIWA BRL 9saneren tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.). Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin vindt, is verplicht dit bij de . Als een ondergrondse olietank niet meer in gebruik is, moet deze verwijderd worden uit de grond. De tank kan gaan doorroesten en vervuiling veroorzaken.

De tanksanering BRL K9kan vervolgens starten, wanneer er geen bijzonderheden bij het bodemonderzoek zijn aangetroffen.

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 .

Ondergrondse tank saneren