In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de omgevingsdienst. Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht .

De meeste ondergrondse tanks bevinden zich bij bedrijven, zoals tankstations. Het Activiteitenbesluit is van toepassing op elke locatie waar een ondergrondse . Regels aangaande ondergrondse tanks, de sanering en verwijdering ervan, vindt u hier. Een ondergrondse tank is een tank van staal of kunststof die geheel of .

In Nederlandse voor- en achtertuinen liggen nog veel ongebruikte en ongesaneerde tanks onder de grond. Veelgestelde vragen over het Activiteitenbesluit en opslag van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie in ondergrondse tanks. Sinds januari 20staan de wettelijke regels voor ondergrendse tank in het Activiteitenbesluit.

Daarin is bepaald dat een ondergrondse tank binnen weken . Deze tank bestaat uit een dubbele metalen wand. Deze tanks zijn gespoten in een PU-coating en zijn voorzien van een elektronisch lekwaarschuwingssysteem . Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin vindt, is verplicht dit bij de gemeente te melden en de tank te laten verwijderen.

Ondergrondse tank