In een kleine uithoek van de financiële markten heerst grote pijn. Sinds eind november zijn de prijzen voor Europese emissierechten met. Het EU ETS is wel effectief, voor zover het gaat om het realiseren van de doelstelling.

Ook is het effectief voor het beperken van de kosten voor klimaatbeleid. Na 20moet de CO2-uitstoot in de wereld met procent. Met zo’n prijs is het voor bedrijven aantrekkelijker om emissierechten te kopen . Daardoor zijn er heel veel emissierechten op de markt en daalde de prijs van ongeveer naar euro per ton CO2.

Grote bedrijven kunnen dus heel goedkoop . Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde. AMSTERDAM (Energeia) – De prijs voor CO2-emissierechten duikelde deze vrijdag kortstondig onder de EUR het laagste niveau in drie jaar . Na een initieel succes is de prijs van CO2-emissierechten momenteel weer fors gedaald als gevolg van het overaanbod aan emissierechten . Budgetten en CO2-handel tussen landen, „legal entities‟. Via emissiehandel gaat de totale emissie naar beneden;. De bedrijven houden zich aan hun CO2-plafonds, maar er wordt minder van de CO2-markt gebruik gemaakt en de CO2-prijs daalde sterk, van €in 20tot . CO2-prijs en veilingopbrengsten in de Nationale.

Commissie vraag en aanbod van emissierechten beter met elkaar in balans wil brengen. Bij veel grote fabrieken en energiebedrijven komen broeikasgassen, zoals CO uit de schoorsteen. Die gassen zijn mede oorzaak van de klimaatverandering. Omdat de emissierechten een prijs hebben, worden bedrijven gestimuleerd. NEV 20voor de prijs van CO2-emissierechten in de vari-.

Door schaarste te creëren zou de prijs van bijvoorbeeld CO2-rechten omhoog gaan. Zo wordt het op den duur vanzelf lonend om de uitstoot te beperken, . Miljardenoverschot CO2-rechten: prijs blijft dalen. ETS kampt met een miljardenoverschot aan CO2-rechten.

Bij aanvang werd daar gemikt op een werkbare prijs van €3- per ton, maar vanwege de recessie en een overschot aan CO2-rechten hangt die prijs nu ergens . Handel in CO2-rechten moet daarbij helpen. Die overstap zal namelijk pas plaatsvinden bij een CO2-prijs van euro per ton. Een voordeel van het EU ETS is dat op Europees niveau de maximale CO2-uitstoot wordt bepaald en vastgelegd. De CO2-prijs is in dit systeem een uitkomst . Bedrijven die minder COde lucht insturen, kunnen uitstootrechten.

Door de economische crisis bedraagt de CO2-prijs nog maar euro per . Begin dit jaar is de prijs voor CO2-emissierechten in het Europese.

Prijs co2 emissierechten