Hoppa till Rendement WKK – Het rendement van een micro-WKK toestel is een stuk hoger dan het huidige model elektriciteitscentrale-CV ketel. Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig. Nieuwe elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca.

Afgelopen decennia zijn er flinke ontwikkeling geweest in het verhogen van het elektrisch rendement van WKK-toestellen. Verder kan bij WKK ook een rookgascondensor (verhogen thermisch rendement) gemonteerd worden. Indien de geproduceerde warmte wordt ingezet in een . Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gelijktijdige opwekking van warmte en.

Men kan dus stellen dat een WKK een slimme manier is om warmte te produceren, waarbij een veel hoger exergetisch rendement bekomen wordt. Andere veel gebruikte termen voor warmtekrachtkoppeling of WKK zijn cogeneratie en. De WKK is de afgelopen jaren voor veel tuinbouwondernemers het . Het overall rendement kan bij een WKK boven de procent liggen.

Het elektrisch rendement van de meeste WKK-installaties ligt tussen de en. In de praktijk is bij een goed werkende installatie een thermisch . Warmte kracht koppeling (WKK) is het gecombineerd opwekken van warmte. WARMTE-KRACHTKOPPELINGEN (WKK) – Stand van zaken.

Beschrijving gasmotor-wkk en gasturbine-wkk 14.

Eisen aan wkk-installaties uit het Besluit 16. Aan een warmtekrachtinstallatie (WKK) zijn rendementseisen gesteld. WKK-installatie zijn dus van belang voor de bepaling. Warmte rendement van een WKK : (αW) verhouding tussen . Toekomst WKK en warmtevoorziening industrie en glastuinbouw. Klassieke elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca.

De micro-wkk produceert in de eerste plaats warmte en daarnaast een kleine . Kleinschalige WKK – installaties en warmtepompen. Een WKK-(module gasmotor) heeft een elektrisch rendement van en een thermisch rendement van. Dit resulteert in onderstaande effectieve . Een nieuwe WKK in de tuinbouw is gemiddeld tot MWe groot en het elektrisch rendement ligt in de ordegrootte van tot.

Rendement wkk