Samenwerken aan kwaliteit in het primair onderwijs. SRVO bijeenkomst plaats over de onderwerpen certificering en herregistratie. Voor wat betreft de opleidingen Onderwijskunde en Onderwijswetenschappen heeft het schoolleidersregister in overleg met de universiteiten besloten dat de .

Schoolleiders zijn op grond van de cao po verplicht zich in te schrijven in het schoolleidersregister. Het Schoolleidersregister PO gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op dinsdag november vindt de bijeenkomst plaats in Flevoland en op . Vanaf 20moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Na registratie volgt de herregistratie van . Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Uit verschillende onderzoeken blijkt: hoe beter de schoolleider, .

Wilt u zich als schoolleider laten registeren in het Schoolleidersregister PO? Klik voor meer info over het assessment voor schoolleiders van GITP. Het volgende aanbod van VGS en Driestar educatief is door het Schoolleidersregister PO goedgekeurd voor herregistratie in het register:. In de afgelopen periode heeft het Schoolleidersregister PO een groot deel van de professionalisering die schoolleiders kunnen volgen bij het . Leergang opgenomen in Schoolleidersregister PO. De leergang Bestuurlijk leidinggeven PO is . Leergangen geaccrediteerd voor Schoolleidersregister.

Het nascholingsaanbod van Driestar managementadvies en VGS voor schoolleiders . Herregistratie en thema’s van professionalisering. Ben jij geregistreerd als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs . De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om . Het Schoolleidersregister PO helpt schoolleiders hun professionalisering in kaart te brengen en transparant te maken. In juni vorig jaar is het Schoolleidersregister PO geopend.

Meer dan de helft van alle schoolleiders in het primair onderwijs staat inmiddels . Schoolleidersregister On Tour in Jaarbeurs MeetUp. Tijdens deze On tour bijeenkomst krijgt .

Schoolleidersregister