Servomotor är en del av ett servosystem. En servomotor har en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga motorn kan berätta för ett överordnande styrsystem . A servomotor is a rotary actuator or linear actuator that allows for precise control of angular or linear position, velocity and acceleration. Den permanentmagnetiserade (PM-) motorns fält består av två . Kan rotera 180° och dra upp till kg.

Levereras med kuggar, skruvar och kabel med kontakt. En servomotor är egentligen inte en specifik motortyp utan ett samlingsnamn på motorer med någon typ av positionsåterkoppling, t.

A servo motor is an entirely different story. The servo motor is actually an assembly of four things: a normal DC motor, a gear reduction unit, a position-sensing . A servo motor is a rotary actuator that allows for precise control of angular position. It consists of a motor coupled to a sensor for position feedback. Servomotor som drivsystem krävs för en noggrann positionering. En servomotor har ett högt nominellt varvtal och högt moment.

A servo motor can usually only turn degrees in either direction for a total of 1degree movement. The motor’s neutral position is defined as the position .

Servomotor