Onderkoeling of hypothermie is een lagere centrale. Een temperatuur tussen 32°C-35°C wordt lichte hypothermie genoem tussen . HypothermieCachadLiknandeÖversätt den här sidanOnderkoeling of hypothermie is een toestand waarbij de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon zover is . CachadÖversätt den här sidanBij onderkoeling is de lichaamstemperatuur te laag. De symptomen bij onderkoeling veranderen bij een dalende.

Bij verder dalende temperaturen stopt het rillen, vertragen de hartslag en de ademhaling en daalt . Onderkoeling of Hypothermie is een daling van de lichaamstemperatuur tot.

Onderkoeling is een verschijnsel waarbij de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon zo dusdanig daalt, dat . Het menselijk lichaam heeft een gemiddelde temperatuur van graden Celsius. Van onderkoeling is sprake wanneer de lichaamstemperatuur onder de 34 . Onderkoeling treedt op zodra de lichaamstemperatuur onder de 35. Wanneer de temperatuur onder de graden komt, spreekt men van .

Een lichaamstemperatuur onder 35°C betekent matige tot ernstige onderkoeling; tussen 3en 31°C geringe onderkoeling. De mens is warmbloedig wat betekent dat de temperatuur van ons lichaam. Oudere mensen hebben een groter risico op onderkoeling.

Bij het ouder worden heeft het lichaam namelijk minder mogelijkheden om op temperatuur te blijven. Ouderen en kinderen hebben een verhoogde kans op onderkoeling. Onderkoeling of hypothermie ontstaat wanneer het normale verdedigingsmechanisme van het.

Tabel : Effect van windsnelheid op waargenomen temperatuur . Onderkoeling is een verschijnsel dat iedereen kan overkomen. In water koelt het lichaam keer sneller af dan in lucht. Gevaar voor onderkoeling begint al bij langer verblijf in water met een temperatuur van minder dan . Onderkoeling: Lichaamstemperatuur Onder hypothermie wordt verstaan een centrale of kern temperatuur van kleiner dan 35° C. Men spreekt van onderkoeling bij een gevaarlijk lage lichaamstemperatuur.

Onderkoeling begint als de temperatuur van het lichaam onder de graden Celsius komt. Onderkoeling komt voor in drie gradaties van ernst.

Temperatuur onderkoeling