De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool λ) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt, . WarmteoverdrachtCachadLiknandeÖversätt den här sidanGeleiding (conductie). In de lucht treedt convectie op, in het glas geleiding.

Er zijn materialen die goed warmte geleiden en materialen die juist niet warmte geleiden, deze worden isolatoren genoemd. De λ-waarde (lambda-waarde) geeft de warmtegeleiding van het materiaal aan, bijvoorbeeld van baksteen, beton, hout, . Je kunt het geleidingsvermogen, uitgedrukt in . De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool λ) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte gel.

Theorie systematische natuurkunde Havo paragraaf 5. Bepaling van de thermische geleidbaarheid van geologische formaties en het opstellen van een. BESCHRIJVING VAN THERMISCHE RESPONS TEST. De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingcoëfficiënt (symbool λ) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal .

Thermische geleiding