Då blir varje svensks utsläpp ton koldioxid per år. Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vårt. Om vi ska förhindra att den globala uppvärmningen når mer än två grader bör.

Främst beror det på att vi har en hög andel vattenkraft och kärnkraft, som . För var tionde meter ökar vattentrycket med en atmosfär (kilogram per kvadratcentimenter); på en kilometers djup är trycket per kvadratcentimeter alltså mer än . Trädet väger 2kg mer än när det planterades. Största lasten fraktad på ett fartyg var på 2ton olja.

Medelvattennivån på Stillahavssidan är i genomsnitt centimeter högre än på Atlantsidan. Bilden visar fiskvägen i byn innan vattnet släpptes på. Arbetet med en utrivning av hindret vid Skramstad visade sig bli mer omfattande än vi först tänkt.

Vi har lagt i ca 1ton grus och sten i Gamlebyån, fördelat på: ton . Sjön gav aldrig mer än cirka tiotusen ton is per år, vilket kan jämföras med . Arbetet har gått fortare än väntat, främst tack vare goda väderförhållanden. Enligt flygbolaget har cirka av de uppskattade tonnen bråte .

Tonnen en vaten