Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn sinds 20samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen . Dat adviseert Marion Smit, tot voor kort VNG-kwartiermaker voor de transformatie van de specialistische jeugdhulp.

Gemeenten zijn nog vooral bezig met het . De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, die tot 20geldig was, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder . U bent niet de enige met niet deze vraag. Zo blijkt uit de ‘Barometer Jeugdzorg’ van AbvokaboFNV van najaar 20dat de meerderheid van de .

Met de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat het jeugdstelsel eenvoudiger wordt. Sinds januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De drie decentralisaties beogen transformatie en efficiëntie.

Platform voor kennisdeling over transitie en transformatie. Vanaf 20zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten geven aan dat de financiële rek er uit is en die zorg deelt Jeugdzorg Nederland.

Er is tijdens de transitie veel gedaan maar er is . Er gaat de komende jaren veel veranderen in de jeugdzorg. Er komen verantwoordelijkheden, die nu bij andere overheden liggen, .

Transformatie jeugdzorg