Als een modern woonhuis zijn benodigde warmte voor de wintermaanden moet opslaan in een geïsoleerd vat water, zou het daarvoor ongeveer mwater . Bouwen in de toekomst: warmte opslaan op zolder. Een batterij om warmte in op te slaan die de zon ‘s zomers levert om huizen en gebouwen in de winter te verwarmen.

Het opslaan van thermische energie kan zelfs over de seizoenen heen. Zo kan warmte opgewekt in de zomer worden opgeslagen voor verwarming in de winter, . De thermochemische opslag van warmte alleen is niet voldoende; er moet een systeem worden gebouwd dat de opgevangen zonnewarmte kan opslaan en . Dan houden we onszelf warm bij de verwarming.

Gelukkig kunnen we de warmte van de zomer en de kou van de winter een beetje vasthouden. De warmte en koude opslaan, zodat geen fossiele energiebronnen gebruikt worden. Een bewezen techniek om warmte en koude op te slaan als energie.

Koude-warmteopslag of koude- en warmteopslag (KWO), ook wel warmte-koudeopslag of warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de . Toch ziet de natuurkundig ingenieur een toekomst voor thermochemische warmte-opslag. Je kunt het zout in een poreus materiaal stoppen, . De batterij kan bij zomerse temperaturen overtollige warmte opslaan en die in de winter vrijgeven.

Warmte opslaan