Het maken van een bron voor de warmtepomp. Dit is erg belangrijk omdat een goede doorlatende grondlaag zorgt voor een hoog rendement richting uw warmtepomp. Wanneer de bodem als bron voor de warmtepomp wordt gebruikt is veelal in de grotere kantoortoepassingen sprake van warmte- en koudeopslag met open .

Als luchtbronnen komen alle beschikbare luchtstromen in aanmerking. Binnen deze omschrijving worden vooral ventilatielucht en buitenlucht als bron bedoeld. In sommige gevallen is een vergunning voor een warmtepomp nodig. Een meldingsplicht voor het maken van een gesloten bron met een .

Bij het open bron of doorstroomsysteem worden in de meeste gevallen -tal. De warmtepomp pompt aan de zijde van de bron (leiding)water met glycol mengsel door de bronnen naar beneden en weer naar boven. Om de bodemwarmte als bron te benutten, kunnen zowel open- als gesloten. Sinds een maand draait de pomp opnieuw voor onze vloerverwarming (25-35° afgifte).

Bij de toevoertemperatuur zie ik dat de bron slechts op . Een warmtepomp haalt tot van de benodigde energie uit de bron. De overige gaat op aan elektriciteit om de pomp te laten werken. Bodemtemperaturen in Nederland (bron: TNO): vanaf meter diepte is de bodem.

Hoe groter de warmtepomp, hoe meer boringen er nodig zijn.

Bron: buitenlucht, ventilatielucht of bodem. Aanschaf kW combi warmtepomp (ingebouwde koel- en tapwater) € 800- Aanschaf verticale bron (incl. boren) . Boren van een bron voor het heliotherm COsysteem.

Warmtepomp bron