Er worden, bij directe koppeling van het oppervlaktewater, speciale eisen gesteld aan de verdamper van de warmtepomp om bevriezing te voorkomen. Deze warmtepompen vormen de ideale oplossing voor situaties waarbij . Door middel van een warmtepomp is het mogelijk om de laagwaardige warmte van oppervlaktewater (doorgaans maximaal 25°C in Nederland) om te zetten .

Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Een warmtepompsysteem kan werken met de bodem, de lucht en het oppervlaktewater als bron. Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voor. Bij het gebruik van oppervlaktewater als warmtebron dient men vooral rekening te .

De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of.

Oppervlaktewater kan het rendement van een wko-installatie, aanzienlijk verhogen. Dat zegt Rick Molenaar in zijn afstudeeronderzoek op de TU Eindhoven. Warmte uit oppervlaktewater: Hoe werkt het? Het oppervlaktewater wordt met een warmtepomp als primaire energiebron gebruikt en de . Een warmtepomp kan ook oppervlaktewater (kanaal, meer, vijver, rivier) gebruiken als warmtebron. Dit systeem kan worden toegepast wanneer men aan een . De bron van de warmtepomp is het systeem waaraan de gewenste energie wordt.

Als bron kan grondwater dienen, maar ook bodem, oppervlaktewater of . De hogere temperatuur warmte (QH) die door de warmtepomp geleverd wordt, is geschikt om het gebouw. Hans Biemond – Specialist grondwater, oppervlaktewater en energie IF. Er kunnen globaal drie soorten bronnen voor warmtepompen worden. Een warmtepomp haalt de energie nodig om je huis te verwarmen gewoon uit.

Deze warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of koel -of oppervlaktewater.

Warmtepomp oppervlaktewater