Bouwafval en sloopafval bestaat vaak uit verschillende soorten afval. Denk aan hout, kunststof, steen, dakpannen, bakstenen, . De volgende zaken horen WEL bij het bouwafval: – zuiver steenpuin (bv. bakstenen, dakpannen, natuursteen,) – gewapend beton – keramiek .

Wat mag er wel in de 3mbouwafval container? Onder bouwafval wordt ook wel verstaan ongesorteerd bouw- en sloopafval, grofvuil, . Bouwafval of sloopafval is een afvalstroom dat alle afval bevat dat tijdens het. Selectief slopen en sorteren aan de bron is de boodschap!

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Bij het bouwen of slopen komt veel verschillend afval vrij. In onze bouw- en sloop container mogen alle houtsoorten, EPS (piepschuim), folie, . Bouwpuin bestaat voor uit beton-, metselwerk- en asfaltpuin.

Dit wordt ook de steenachtige fractie genoemd. Door een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, aannemer en onderaannemers kan heel wat bouwafval vermeden worden. Keerzijde van de medaille is dat hierdoor heel wat bouwpuin vrijkomt.

Jaarlijks produceren we zo’n 8kg bouwafval per persoon. Alles wat nagel- of aardvast in aan of rond de woning heeft gezeten, valt onder bouw- en sloopafval, bijvoorbeeld: oude keukens.

Het is dus heel wat raadzamer om je op een correcte manier van je bouwafval te ontdoen. Er zijn immers heel wat alternatieven – en zelfs . Bouwafval en sloopafval bestaat vaak uit verschillende soorten afval, zoals hout, kunststof, steen, beton, zan metaal en . De prijs voor het huren van een container voor bouwafval varieert per container. Wat is er wel en wat is er niet toegestaan in een bouwafval sloopafval . Onder ongemengd bouwafval verstaan we schoon puin of steenachtige materialen die niet zijn vermengd met ander (sloop-)afval. Wat mag er wel en niet in een gehuurde bouwcontainer? Maar dan moet je wel bij een bedrijf werken wat zelf ook bouwafval . Gewapend beton is beton dat met wapeningsstaal versterkt is.

Dit soort bouwafval mag je niet vermengen met andere soorten afval. Kan men dat huren , een container waar alles qua bouwafval in mag?

Wat is bouwafval