Filmpje: De werking van een KWO- systeem. Aan de basis van elk Koude Warmte Opslag (KWO)-systeem liggen één of meerdere . Dit systeem kan direct naast een gebouw geplaatst worden.

Hiermee wordt wko ook haalbaar bij kleinere projecten. De één noemt het WKO, de ander KWO, maar. Een WKO systeem is een vorm van bodemenergie opslag waarmee een behoorlijke besparing op energiekosten gerealiseerd wordt.

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.

Er zijn diverse goede argumenten om te kiezen voor een WKO-systeem. Vanuit milieuoogpunt is het een aantrekkelijk systeem, omdat warmte en koude worden . De WKO bestaat uit het BOA-systeeBron, Opweksysteem en Afgiftesysteem. De bronnen zitten in de bodem, het opweksysteem staat in de technische ruimte . Een goed berekend en uitgevoerd systeem is ‘in balans’.

Dit houdt in dat evenveel warmte als koude wordt afgenomen.

Wko systeem